Tillit og samarbeid

Tillit og samarbeid
Avtalt 1 stegs selvforsvar (han bon kireugi)

Hvorfor er kampsport fint for å trene på tillit og samarbeid?

 • Teknikker ment for å skade andre
 • På trening må vi unngå å skade de man trener sammen med.

Vi lærer

 • Å stole på hverandre
 • Samarbeid
 • Lære om hvordan kroppen fungerer sammen med andre.
 • Vil få kjenne på ubehag og smerte
 • Egne og andres smertegrenser. Vanskelig å gjøre alene.
 • Å bli trygge på oss selv. Det å erfare hvordan det er å bli utsatt for påført smerte (innenfor trygge grenser) gjør deg mindre redd for dette.
 • Gjensidig respekt

Vi opplever

 • Sosialt felleskap
 • Viktig å lære seg å lytte til seg selv og andre.
 • Gjennom kampsport lærer man grensesetting. Det å gi tilbakemelding på smertegrenser er viktig. Om man skulle behøve å bruke teknikker i selvforsvar kan man bedre avpasse kraft slik at man ikke bruker for mye makt.
 • Bevegelse som utfordrer styrke, balanse og bevelighet

Systemutvikler med interesse for kampsport. Trente Kyokushinkai Karate og litt Judo som ung. Nå er det Tae Kwon Do som gjelder.