Årsmøtet avholdes på nett 8.5.2021 kl 10:00 – 9.5.2021 kl 20:00 Dokumentene får årets årsmøte er tilgjengelig her. Link til avstemming vil bli sendt på epost og i lukket Facebookgruppe.