Årsmøtet avholdes på nett 8.5.2021 kl 10:00 – 9.5.2021 kl 20:00 Dokumentene får årets årsmøte er tilgjengelig her. Link til avstemming vil bli sendt på epost og i lukket Facebookgruppe.

Regjeringen har bestemt at alle innendørs treningsarrangementer utsettes til 21.1.2021. Vi kan derfor ikke starte trening før disse reglene oppheves. Vi håper disse tiltakene virker slik at det blir åpnet for trening så snart som mulig. https://www.nrk.no/norge/no-er-du-rada-til-a-unnga-besok.-regjeringa-med-fleire-omfattande-tiltak.-1.15311051 Klubben laget et …

Utsatt oppstart 2021 etter nyttår Read more »