Beltesystemet

Hovedårsaken til at det brukes belter i Taekwondo, er å skille forskjellige grader, samt at det har en filosofisk betydning. Dette er vårt beltesystem:

  • Hvitt belte symboliserer uvitenhet og harmløshet, og at du er nybegynner og mangler kunnskaper i Teakwondo. Alle nybegynnere bærer dette belte.
  • Gult belte står for jordens fruktbarhet; hvorfra en pklante tar rot og springer ut, for alt som vokser og gror kommer fra jorden.Grunnlaget for Taekwondo blir lagt, og gult belte bæres av elever som har lært det grunnleggende i Taekwondo.
  • Grønt belte symboliserer plantens vekst, planten som har begynt å gro og strekker seg nå oppover. Man har lært og forståttt så mye at man kan utføre de fleste Taekwondo’s grunnteknikker og ferdighetene i Taekwondo begynner å utvikle seg.
  • Blått belte står for himmelen. Planten har nå strekket seg helt opp til himmelen, og begynner å få oversikten over grunnlaget i Taekwondo. Man har nå kommet så langt at man skal kunne forklare det grunnleggende i taekwondo systemet.
  • Rødt belte betyr fare. Utøverne er nå kommet så langt at han/henne kan beherske Taekwondo, både psykisk og fysisk, og er en advarsel til en motstander om å holde seg unna; en fiende bør nå frykte han/henne. Eleven må trene selvkontroll
  • Sort belte er det motsatte av hvitt. Før viste man intet, nå kjenner man mesteparten av det grunnleggende Taekwondo systemet, og er derfor et symbol på modenhet og perfeksjon i Taekwondo.Det indikerer også at bæreren er upåvirket av mørke og fare. Sort belte symboliserer mestring av flere sider av Taekwondo, noen sortbelter vil ha større forståelse for den filosofiske delen og kanskje ha vanskligere med å utføre den fysiske delen av sporten og vice versa.

Å motta det sorte belte er en ære, for det er et bevis på at du har lært de ferdighetene og fått den forståelsen og utviklet dere i riktig rettning, som er nødvendig for virkelig å begynne å lære om deg selv og den filosofi som danner grunnlaget for Østens kampkunst.