Treningspartier

Grupper

Beak Ma har valgt å dele sine treninger inn i tre grupper:

Barn (6-8 år)

Vårt hovedmål er at barn som trener Taekwondo skal utvikle gode sosiale ferdigheter, og med å treneTaekwondo får de grunnleggende ferdigheter til å klare seg bedre i livet.
Treningene til Kidwondo er lagt opp slik at barna leker seg gjennom Taekwondo øvelsene i en disiplinert, hyggelig og inkluderende omgivelse. Taekwondo ferdighetene utvikles gjennom styrke, timing, hurtighet og konsentrasjon. Her trener både gutter og jenter og alderen på disse utøverne er fra 5 – 8 år.

I Taekwondo er det regler for hva som er lov og hva som ikke er lov. Vi har bestemte ritualer for opptreden fra begynnelsen til slutten av hver trening. Disiplin er viktig, for disiplin er med på å gjøre barna tryggere på seg selv og andre. Disiplin er også med på å øke konsentrasjonen og tilstedeværelse og etter hvert vil den ytre disiplinen føre til økt selvdisiplin og selvrespekt.
Beak Ma ønsker at de yngste utøverne skal lære de grunnleggende teknikkene i Taekwondo. Å lære å behandle andre med jevnbyrdig respekt og å ha disiplin er en langvarig prosess, og vi i Beak Ma vil at barna, utøverne i kidwondo, skal bruke den tiden de trenger når det gjelder å lære dette. Læring under lek er viktig, men treningene vil selvsagt inneholde teknikker som er grunnleggende i Taekwondo.

Beltesystemet er svært viktig for å oppnå en personlig utvikling. Graderingene (belteprøvene) markerer vanligvis slutten på hvert semester. Graderingene er med på å lære seg å sette seg mål, og å trene seg mot målet. Gleden og stoltheten ved å klare graderingen gir følelsen av å lykkes, en følelse av å mestre situasjonen, og på den måten bygges selvtilliten.
Graderingssystemet er tilpasset barnas mentale og fysiske utvikling. Hver beltegrad/cup har sitt eget pensum, og hva de lærer er avhengig ev hvilke beltegrad/cup de har. Dette systemet er med på å ivareta motivasjon gjennom kortsiktige mål og følelsen av å mestre gjennom en gradering.

Junior (9- 12 år)

Junior gruppa til Beak Ma har fått navnet Fighters. Alderen her er fra 9 – 12 år. Taekwondo gir ungdom mental styrketrening og vårt treningskonsept for denne gruppen er basert på:

  • Respekt og ydmykhet
  • Smidighet og styrke
  • Konflikthåndtering
  • Kroppsbeherskelse
  • Prestisjefritt miljø
  • Økt selvtillit og selvrespekt

Taekwondo gir elevene mulighet til å trene hardt fysisk og lære selvforsvar og å delta i konkurranse. Sporten er basert på en meget strengåndelig disiplin, og den lærer elevene å gjøre ting korrekt, å vise selvkontroll og å respektere andre.
Mye av den oppførselen som forventes under trening stammer fra Østen, og en del av det kan virke uvant og fremmed på oss nordboere. Prøv å se på det med ”åpne øyne”, og du vil etter hvert finne ut at disse normene er verdigfulle og etter hvert bli en naturlig del av treningen.
Det er viktig at Taekwondo ikke må misbruke eller benyttes for å vise seg ovenfor kamerater, det er bedre å ta med kamerater med på trening, slik at de selv kan se hva det går ut på

Voksne og Ungdom (13 år- 100 år)

Kom og opplev en morsom trening med fart og spenning. Det er helt ufarlig og du trenger ikke å være i god form når du starter. Tren selvforsvar og få økt styrke, smidighet og selvtillit. Vi garanterer at du vil svette, smile og lære i våre timer, og ikke minst oppleve treningsgleden.

Idretten vår bygger på kjærlighet og fred med andre mennesker, og hvordan vi kan leve i harmoni med naturen rundt oss. Taekwondo er ikke bare historisk selvforsvarkunst brukt mot røvere og ville dyr, men også en fysisk øvelse for å utvikle styrke og bevegelighet, og for å opprettholde sunnhet, både fysisk og mentalt.
Ved å trene Taekwondo vil en få tilbakeholdenhet og sjenerøsitet basert på selvtillit. Det som betyr mest i Taekwondo er ikke deltakernes fysiske prestasjoner, men like mye og om ikke mer den psykiske styrken som man oppnår under og gjennom trening. Derfor passer taekwondo for alle, uansett kjønn og alder.
Gjennom trening utvikles ferdigheter som hurtighet, smidighet, balanse og styrke. Ingen trening er den samme og vi trener hele kroppen, så kom med den formen du har for dette er en sport som passer alle uansett alder. Du blir også en del av et fellesskap, på tvers av alder og du lærer å forsvare deg selv.

Taekwondo er en allsidig idrett som ikke bruker andre våpen enn dem kroppen er utrustet med. Vi er jenter og gutter i forskjellige alder og ambisjonsnivå som trener sammen og har det gøy sammen. Det som betyr mest ved å trene hos oss, er ikke deltakernes fysiske prestasjoner, men like mye den psykiske styrke som man oppnår under og gjennom trening.
Våre treningsmetoder gjør at voksne som barn finner seg godt til rette, og kan utvikle seg selv i takt med sine egne målsetninger. Beak Ma har treningsopplegg for både voksne, ungdom og barn.

Legg igjen en kommentar