Innmelding

Før du bestemmer deg for om Tae Kwon Do er noe for deg så kan prøve 2 ganger først.

Medlemskap i Beak Ma Tae Kwon Do

Medlemskap i Beak Ma koster:

  • 400 kr per år for utøver 13 år og eldre,
  • 300 kr per år for yngre.

Dette dekker blant annet medlemskap i  Kampsportforbundet (175 kr per år). Alle utøvere over 13 år forsikres gjennom Kampsportforbundet (80 kr per år).

I Idrettens medlemssystem kan man nå melde seg inn i idrettslag selv på https://medlemskap.nif.no/Start/Index/911418

Startpakke

For å starte trene trenger man en Tae Kwon Do drakt (kalles dobok).

Vi har startpakke med drakt til kr 300.

Treningsavgift Real Fitness Elverum

For å trene hos Beak Ma Elverum må man melde seg inn i Real Fitness Elverum som du betaler månedlig treningsavgift til.  Man kan velge mellom flere ulike medlemskap, avhengig av om man vil trene på senteret utenom våre treningstider.

Priser og innmelding hos Real Fitness Elverum