Hva trener vi på?

Veien mot målet:
Det Taekwondo egentlig handler om er en livslang læringsprosess om selvforsvar og egenutvikling. Mental trening er en viktig del av selvforsvarkunsten; man utvikler et positivt selvbilde med stor tro på egne evner. Fysiske og mental balanse gir indre ro og harmoni. Gjennom å øke den mentale styrke vil selvtilliten øke.

Om treningen:
Taekwondo inneholder en rekke forskjellige elementer og øvelser. Hensikten med treningen er og forbedre den enkeltes fysiske styrke, fleksibilitet, balanse, kondisjon og mental styrke. En treningsøkt skal være fysisk og teknisk krevende, og man vil hele tiden få nye utfordringer å bryne seg på.

Grunnteknikker:
er byggesteinene i Taekwondo. For hver ny beltegrad må nye og vanskeligere teknikker øves inn. Grunnteknikker er forskjellige slag, spark, steg og blokkeringer som er grunnlaget for å bli en god utøver. Disse tingene må være godt innøvd før en går videre til neste teknikker.

Poomsae/Mønster:
er en innøvd serie av bevegelser, en kombinasjon av forsvar og angrep. Det gås mot en tenkt motstander som angriper fra sidene, foran og bakfra. Mønster kan og skal trenes sammen med andre, og på en måte ligner det litt på skyggeboksing. Til hver ny beltegrad skal et nytt mønster trenes inn. Hvert mønster har sin hensikt og filosofi. Det er også konkurranse i denne delen av sporten.

Hovedkontoret for Tae Kwon Do i Korea har laget offisielle videoer som går gjennom detaljene i hver poomsae

Kireugi: Sparring/kamp:
Sparring/kamp i Taekwondo dreier seg om å score poeng på en motstander ved hjelp av slag og spark. Det er regler som bestemmer hvor på kroppen det er lov til å treffe. For harde og feil treff kan medføre diskvalifikasjon. God kontroll er en absolutt forutsetning når det trenes sparring/kamp. I mesterskap vil slag mot kroppen gi 1. poeng, spark mot kroppen 2. poeng og spark mot hodet 3. poeng.

Han bon Kireugi og Ho sin sul:
Avtalt kamp hvor man trener på timing, koordinasjon og presisjon. Dette er mer praktisk rettet anvendelse av grunnteknikker enn poomsae. Avtalt kamp utføres med hurtighet og action etterhvert som man blir trygg på teknikkene. Han bon kireugi består av 15 teknikker og læres fra 7. cup gult belte. Ho sin sul er 9 teknikker som læres fra 1. Dan sort belte.

Knusing/brekking:
Brekking/knusing dreier seg å knekke treplater eller andre materiale med de teknikkene man lærer seg som en del av grunntreningen. Brekking/ knusing kan utføres med enkle teknikker eller mer vanskelige som krever flere års trening. Er også en konkurransegrein.

Selvforsvar:
Når vi trener selvforsvar, benytter vi teknikker/bevegelser/elementer fra det som er nevnt over. Det trenes på frigjøringer, blokkeringer, kast, fellinger, låsegrep og noe bakkekamp. På et høyere nivå, trenes det også på forsvar mot kniv og forskjellige slagvåpen. Hensikten med selvforsvarstrening er å bygge opp psyke og styrke, også med tanke på å avverge et rettslig overgrep.

Legg igjen en kommentar