Regjeringen har bestemt at alle innendørs treningsarrangementer utsettes til 21.1.2021. Vi kan derfor ikke starte trening før disse reglene oppheves. Vi håper disse tiltakene virker slik at det blir åpnet for trening så snart som mulig. https://www.nrk.no/norge/no-er-du-rada-til-a-unnga-besok.-regjeringa-med-fleire-omfattande-tiltak.-1.15311051 Klubben laget et …

Utsatt oppstart 2021 etter nyttår Read more »