Tae Kwon Do

Gjennom den daglige trening legges det vekt på en positiv selvrespekt og selvtillit. Gjennom et variert program bygges en god grunnmur for positiv utvikling også innen andre områder i livet. Lurer du på om dette er noe for deg, kom innom og prøv en time helt gratis. Kom med den formen du har, ingen forkunnskaper er nødvendig. Kom alene eller ta med en venn.
Alle har sitt individuelle utgangspunkt, så en trenger ikke å være myk og smidig for å drive med Taekwondo. Målet vil være å oppnå fremgang for seg selv, ut fra sitt eget ståsted. En viktig del av treningen er imidlertid den rent teoretiske/ etiske opplæringen. Det legges stor vekt på det moralske ansvaret hos utøverne, og det oppdras til høflighet og vennlig opptreden.Svartbelte

Dette er hva Taekwondo kan gi deg: Idrett har gjennom alle tider vært en viktig innfallsport til å lære seg selv å kjenne. De siste årene har det vært fokusert mye på de orientalske kampkunster. Gjennom å ta ut aggresjon og spenninger på en kontrollert måte, viser det seg at man systematisk bygger opp en positiv selvfølelse og forståelse av en kropp. Den varierte treningsformen som Taekwondo har, er med på å øke din smidighet, konsentrasjon og koordinasjon på en måte som setter deg bedre i stand til å møte stadig nye utfordringer i hverdagen. Ingen andre idretter har så sterkt fokus på helheten mellom kropp og sjel. I tillegg til å utvikle din psykiske og fysiske form, vil du gjennom regelmessig Taekwondo trening utvikle et naturlig reaksjonsmønster som gjør at du kan forsvare deg selv eller dem du er glad i.

Veien mot målet: Det Taekwondo egentlig handler om er en livslang læringsprosess om selvforsvar og egenutvikling. Mental trening er en viktig del av selvforsvarkunsten; man utvikler et positivt selvbilde med stor tro på egne evner. Fysiske og mental balanse gir indre ro og harmoni. Gjennom å øke den mentale styrke vil selvtilliten øke.