Poomsae

I poomsae så lærer vi grunnteknikker og kombinasjoner av disse. Det er viktig at bevegelsene utføres riktig, og som en sammenhengde bevegelse med kroppen. Man vil lære vektoverføring mellom hver enkelt grunnteknikk. Dette er viktig å kunne beholde god balanse og en kontinuerlig flyt i bevegelsene. Dette tar det lang tid å mestre, og man kan alltid oppdage nye ting i poomsaer man allerede har lært.

Tae Kwon Do er en livslang læreprosess, hvor man blir lærer seg selv å kjenne. Man må lære seg å holde hodet klart samtidig som man skal utføre teknikker selv om man er sliten.

De 8 første poomsaene følger et bestemt mønster og er bygget opp etter symbolene i det Koreanske flagget som på koreansk heter Taegeuk. Teorien om det koreanske flagget er en del av pensum, fordi Tae Kwon Do er bygget på det flagget symboliserer.

Taegeuk Il Jang

Gwe: keon (himmel)
Symboliserer jordens begynnelse, kontinuitet

Taegeuk I Jang

Gwe: Tae (innsjø)

Symboliserer indre styrke, ytre mykhet

Taegeuk Sam Jang

Gwe: Ri/Yi (Ild, lys)

Symboliserer menneskers bruk av verktøy (ild)

Taegeuk Sa Jang

Gwe: Jin (torden)
Symboliser ro og mot når man møter frykt

Taegeuk Oh Jang

Gwe: seon (vind)
Symoboliserer ydmykhet

Taegeuk Yuk Jang

Gwe; gam (vann)
Symoliserer det å overkomme utfordringer med selvsikkerhet

Taegeuk Chil Jang

Gwe: gan (fjell)

Symoliserer det å bestige et fjell, eller være på toppen

Taegeuk Pal Jang

Gwe: gon: (jorda)

Symboliserer kilden til alt liv