Regjeringen har bestemt at alle innendørs treningsarrangementer utsettes til 21.1.2021. Vi kan derfor ikke starte trening før disse reglene oppheves. Vi håper disse tiltakene virker slik at det blir åpnet for trening så snart som mulig. https://www.nrk.no/norge/no-er-du-rada-til-a-unnga-besok.-regjeringa-med-fleire-omfattande-tiltak.-1.15311051 Klubben laget et …

Utsatt oppstart 2021 etter nyttår Read more »

Grunnet økt spredning av Covid-19 viruset blir det ikke tillatt med breddeidrett for voksne. Dersom Idrettsforbundet og Kampsportforbundet kommer frem til løsning som kan åpne opp for trening kommer vi med mer informasjon. Se bl.a. https://www.dagsavisen.no/sport/nedslaende-beskjed-fra-kulturminister-raja-til-idretten-1.1755231 Oppdatering 14.8.2020: Idrettsforbundet og …

Utsatt oppstart Read more »