Innkalling til årsmøte 2024

Til medlemmene i Beak Ma Taekwondo Elverum

Elverum 25.2.2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Beak Ma Taekwondo Elveru

Årsmøtet avholdes den 25.3.2024-29.3.2024 digitalt. Løsning for gjennomføring av årsmøte skal avklares i løpet av kort tid.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11.3.2024 til post@beakma.no. Vedlagt mal skal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig epost og denne websiden for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Mal for forslag

Forslag til årsmøte i: Beak Ma Taekwondo 2024

Fra: [navn på forslagsstiller]

Tittel på forslag: [skriv inn tittel]

Forslag:

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.]

Begrunnelse:

Systemutvikler med interesse for kampsport. Trente Kyokushinkai Karate og litt Judo som ung. Nå er det Tae Kwon Do som gjelder.