Tradisjonell Tae Kwon Do

Tae Kwon Do har lange røtter tilbake i tid. Moderne treningsmetoder har gjenoppdaget mye av det man har trent på i lange tider innen asiatiske kampsporter, eller kampkunst som er en bedre benevnelse.
Mange av teknikkene vi trener på krever fysiske, men også mentale ferdigheter. Treningssentere har begynt å trene på endel av de samme fysiske ferdighetene, men uten den mentale delen har det lett for å kun bli en motepreget treningshype.

Tae Kwon Do er utviklet over lang tid til den sporten og kampkunstformen det er i dag. For å kunne mestre, og forstå hensikten med, teknikker og mønstere kreves det at man lærer av noen som har studert dette over lang tid. Uten grunnleggende trening av styrke, bevegelighet og balanse kan det blir dårlig med fremgang og man vil kanskje gi opp om ikke føler at man mestrer.

Tae Kwon Do er 3 ord som betyr Tae = fot, Kwon = hånd/kjempe og Do som betyr vei og disiplin. Tae Kwon Do  er læren om hvordan man mestrer sin egen kropp og sinn for å kunne kjempe. Målet er ikke å kjempe fysisk i enhver situasjon, men å mestre situasjoner. Før man kan mestre truende situasjoner kan man ikke reagere rasjonelt når de plutselig oppstår. Om man kun har lært fysisk selvforsvar er det lett å ta det i bruk istedet for å dempe og redusere trusselen.

Det er heldigvis sjelden man opplever veldig truende situasjoner i et land som Norge. Å lære selvforsvar og kampsport/kampkunst er allikevel ikke bortkastet. Ved å trene Tae Kwon Do får man en helhetlig trening av kropp og sinn, noe man har god nytte av enten man har fysisk krevende eller stillesittende jobb. Barn, unge gg voksne kan øke sin selvtillit og respekt for seg selv og andre gjennom Tae Kwon Do og man blir del av et sosialt miljø.

Systemutvikler med interesse for kampsport. Trente Karate og litt Judo som ung. Nå er det Tae Kwon Do som gjelder.

Merket med: , ,