Ingrid Kristansens tips til mental trening

Når man skal øve inn vanskelige teknikker og står foran store prestasjonsprøver kan det hjelpe å trene mentalt. Som Kristiansen kaller der: hodetrening.

Teknikkene går ut på å se for seg det man skal gjøre inni hodet: Slik trener du hodet

Teknikkene er svært anvendbare innen kampsport også, og Bertrand-Larssen har hatt suksess med boken Bli Best med mental trening. Han har blant annet vært mentaltrener for Nina Solheim, som tok OL-sølv i Tae Kwon Do. Hun gir Betrand-Larssen gode skussmål for å ha hjulpet henne til å nå målet sitt.

Det selvsagt ikke som er like ambisiøse innen Tae Kwon Do, men det er en veldig måte å prøve ut mentaltrening på. Det kan komme til nytte utenfor Dojangen også.

Visualisering – Den indre filmen

Systemutvikler med interesse for kampsport. Trente Karate og litt Judo som ung. Nå er det Tae Kwon Do som gjelder.