Viktig med god pusteteknikk

Skiskyttere vet hvor viktig pusteteknikk er for konsentrasjonsevnen når det gjelder. I Tae Kwon Do og kampsport er dette svært viktig, enten man går poomsae eller kamp. Med dårlig pusteteknikk vil man raskere blir sliten og miste konsentrasjonen. Les om Liv Grethe Skjelbreid Poiree sin kunnskap om riktig pusteteknikk.

En annen positiv effekt av å være mer bevisst på riktig pusteteknikk er at når du puster dypt inn, strammes mage og ryggmuskulatur. Vektløftere må puste riktig for å unngå skader, men det kan også hjelpe når man skal hoppe og gjøre andre øvelser som er belastende for ryggen. Når man løper har også god pusteteknikk betydning for prestasjon og belastning.

Dersom man klarer å mestre god pusteteknikk vil man oppleve generelt bedre konsentrasjonsevne også utenom trening. Man kan også benytte teknikkene til å mestre stress og angst.. Når du havner i en stresset situasjon kan god pusteteknikk være avgjørende for utfallet.

Her er en gjennomgang av god pusteteknikk for kampsport (engelsk)

En måte å bli kjent med sin egen pust, og øve på å puste riktig, er å legge seg ned og legge hendene på magen. Pust gjennom nesen og kjenn at magen hever og senker i jevnt tempo.

Systemutvikler med interesse for kampsport. Trente Karate og litt Judo som ung. Nå er det Tae Kwon Do som gjelder.

Merket med: , , ,